top of page
hlavicka_web_katalog produktu.jpg

Proxio Doprava a bezpečnost 

Kategorie Doprava a bezpečnost shrnuje řešení PROXIO v oblasti parkování, dopravních přestupků a přestupků městské policie a zvláštního užívání komunikací.

Řešení jsou nejen uživatelsky přívětivá, ale poskytují i nástroje pro hromadné zpracování, čímž maximálně zefektivňují práci. Součástí řešení jsou všechny potřebné integrační vazby na celostátní registry CRV/CBE, ISDS, ISEP a ISZR. Jak pro kontrolu parkování, tak i pro pracovníky městské policie v terénu jsou k dispozici mobilní aplikace.

Kontrola přestupků MP

Kontrola přestupků městskou policií (MP) je webová aplikace pro sběr, kontrolu a evidenci dopravních přestupků.

Zpracování dopravních přestupků (VPV)

Výzvy provozovateli vozidla (PROXIO-VPV) je webové aplikace, umožňující vedoucímu i referentům dopravních přestupků magistrátu, hromadné zpracování velkého množství oznámení a následných výzev provozovateli vozidla.

Parkovací systém

Komplexní řešení umožňuje uživatelům využít komfortnější služby související s parkováním a provozovatelům zajistí moderní efektivnější provoz s účinnou kontrolou oprávněnosti parkování.

Zvláštní užívání komunikací (Zábory)

Řešení Zvláštní užívání komunikací slouží pro vyřízení agendy zvláštního užívání komunikací v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích, Zákonem o provozu na pozemních komunikacích a zákonem Správní řád.

Výdejna parkovacích oprávnění

Aplikace Výdejna zajišťuje zpracování žádostí o vydání a změnu dlouhodobých oprávnění k parkování na pozemních komunikacích, nebo parkovacích domech, případně povolení k vjezdu.

bottom of page