top of page
hlavicka_web_katalog produktu.jpg

Proxio Obecné agendy 

Tato oblast pokrývá specializované agendy systému PROXIO včetně rozhraní na další subsystémy informačního systému organizace i celostátní registry.

Patří sem evidence patří Evidence obyvatel (Ohlašovna), Matrika, Vidimace a legalizace, Volební agenda, Evidence soudních sporů , Hřbitovní agenda, Ztráty a nálezy nebo Tržní místa.

Evidence obyvatel

Agenda Evidence obyvatel provádí přihlášení osob k trvalému pobytu ve správním území obce a eviduje o řízení potřebné informace.

Tržní místa

Modul Tržní místa slouží pro evidenci a kontrolu tržišť a jim podřízených tržních míst obce či městské části.

Evidence soudních sporů

Agenda PROXIO ESS poskytuje užitečné informace pro efektivní vedení soudních sporů organizace.

Volební agenda

Volební agenda pokrývá všechny klíčové činnosti spojené s přípravou a organizací všech typů voleb a místního referenda.

Hřbitovní agenda

Agenda slouží především pro evidenci hrobových míst, správu hrobových míst a jejich pronájem.

Ztráty a nálezy

Agenda slouží pro centrální evidenci Ztrát a nálezů v rámci povinnosti úřadu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

bottom of page