top of page
hlavicka_web_katalog produktu.jpg

Proxio Správní agendy 

Soubor správních agend PROXIO je unikátní, praxí osvědčené řešení agend správních řízení, vykonávaných v přenesené působnosti státní správy na krajských a městských úřadech.

Jde o jednoduché a přehledné administrativní agendy systému PROXIO, které podporují všechny potřebné procesy a činnosti krajských a městských úřadů v I. i II. Instanci v souladu s platnou legislativou.  Agendy sjednocují evidenci a procesy správních řízení napříč úřadem s vazbou na celostátní registry a požadovaná hlášení a statistiky.

Cenová kontrola

Agenda vede všechny procesy a činnosti krajských a obecních úřadů vykonávané v oblasti cenové kontroly.

Obecně prospěšné práce

PROXIO OPP eviduje obecně prospěšné práce, které jsou nejčastěji ukládaným alternativním trestem v České republice.

Sociální agendy

Agenda podporuje efektivní vyřízení agend v sociální oblasti, v působnosti obecních a krajských úřadů.

Správní řízení na úseku památkové péče

Agenda Správní řízení na úseku památkové péče podporuje všechny činnosti obecních a krajských úřadů v oblasti památkové péče.

Stavební řízení a územní plánování

Agenda slouží pro vedení správních řízení dle příslušných zákonů o územním plánování a stavebním řádu, o pozemních komunikacích a o vodách.

Vyvlastňovací řízení

Agenda Vyvlastňovací řízení eviduje správní řízení prováděné vyvlastňovacím úřadem a poskytuje nástroje pro jeho efektivní vedení.

Dopravní agendy

PROXIO DA podporuje práci obecních a krajských úřadů v oblasti dopravních a dopravně správních agend.

Přestupky

Agenda slouží pro centrální evidenci správních řízení vedených dle příslušných zákonů o přestupcích a správního řádu.

Speciální stavební úřad silniční

Agenda podporuje všechny činnosti obecních a krajských úřadů v oblasti silničního stavebního řízení.

Speciální stavební úřad vodoprávní

Agenda podporuje všechny činnosti obecních a krajských úřadů v oblasti vodoprávního stavebního řízení.

Stížnosti, Petice, Poskytování informací

PROXIO SPPI podporuje procesní činnosti spojené se stížnostmi, peticemi a poskytováním informací.

Životní prostředí

PROXIO ŽP usnadňuje práci obecních a krajských úřadů v oblasti životního prostředí.

OP a cestovní doklady

PROXIO OPCD je efektivním nástrojem správního řízení vedeného úřadem s rozšířenou působností

Silniční hospodářství

Agenda podporuje činnosti úřadů vykonávané v oblasti výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací vedených úřady.

Správní řízení na úseku školství

Agenda Správní řízení na úseku školství podporuje všechny činnosti obecních a krajských úřadů v oblasti školství.

Správní řízení na úseku zdravotnictví

Agenda Správní řízení na úseku zdravotnictví podporuje všechny činnosti obecních a krajských úřadů v oblasti zdravotnictví.

Veřejné shromažďování

Agenda Veřejné shromáždění slouží pro centrální evidenci řízení vedených dle zákona o právu shromažďování.

bottom of page